σχετικα με εμασ:

Η ΚΟΖΗΛΙΟ ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με μοναδικό εταίρο ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 144361701000

ΑΦΜ: 800895143

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2020

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΤΟΥΣ 2021

ΤΗΛ: 210 6302000